STORNO PODMÍNKY

1/ Host má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit min.14 dní před datem nástupu bez stornopoplatků, a to písemně, e-mailem.

Na pozdější storna se vztahují následující podmínky :

Zrušení pobytu 13 – 11 dní před nástupem – 25% z celkové ceny.

Zrušení pobytu 10 – 8 dní před nástupem – 50% z celkové ceny.

Zrušení pobytu 7  -5 dní před nástupem – 75% z celkové ceny.

Zrušení pobytu 4  -1 den před nástupem – 100% z celkové ceny.

Neobsazení pobytu – 100% z celkové ceny.

2/ V případě předčasného ukončení pobytu ze strany hosta, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a jsou platné a účinné od 1.1.2018.

Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky, tj. dopis, e-mail.

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany hosta pouze písemně, tj. dopis, e-mail.

Ubytovatel může zrušit rezervaci hostům, kteří nedodrží dobu příjezdu do 19 hod..Pozdní příjezd po 19:00 je možný po předchozím potvrzení ze strany ubytování. V opačném případě není check-in zaručen. Rezervace může být ze strany ubytovatele zrušena.

U slevových poukazů a akčních nabídek není možné zrušení rezervovaného termínu, storno vždy 100 %. Výjimkou jsou případy, spojené s neodvratitelnou událostí ( úmrtí v rodině, vážné onemocnění, hospitalizace, živelná pohroma). V takových případech je host povinen písemně skutečnost doložit.