Renesanční dům U Rytířů

Smetanovo náměstí 110

30. 10. 2017

Vzdáleno cca 500 metrů od penziónu.

Na téměř 500 m dlouhém, podloubím lemovaném, náměstí lze najít gotickou radnici a řadu renesančních i barokních domů. Mezi nejvýznamnější patří renesanční Dům U Rytířů ze 16. stolení, kde je nyní galerie. Za vzornou péči o památky byla Litomyšl vyhlášena Historickým městem roku 2000.